Sosyal medya ve pazarlama için ilk önce iletişimin bireyler için öneminini ve iletişim çabasının altındaki gerçekliği bilmeliyiz. Bireyler her an bilgi alma ve yorumlama ihtiyacı duyar. Bu insani bir güdüdür. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber bu durum fazlasıyla artmıştır. Kitle iletişim araçları yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde artık insanın olduğu her yerde kitle iletişim araçları bulunmakta ve onlara istenildiği gibi seslenilebilmektedir.

Sosyal medya mecraları artık gelişen ve değişen dünyamızı takip etmemiz için kullanılan temel araçlar haline gelmiştir. Yaş, cinsiyet, meslek, ırk, dil, din farketmeksizin herkesin kullandığı bu platformlar markaların içinde bulunması zorunlu hale dönüştüğü mecralar olmuştur. Sosyal medyayı kullanarak kendilerine yön veren bireylerin ortaya çıkmasından bu yana sosyal medya platformlarına yatırımlar her geçen gün artmaktadır. Sosyal medya platformlarının, her geçen gün satış ve pazarlama için önemi artmaktadır. Çünkü markalar da geri bildirimlerini anında alıp stratejilerini hedeflerine göre değiştirebilmektedirler. Bu kolaylıklar hem kullanıcı hem de marka için oldukça faydalı bir ilişki oluşturur.

Her an ulaşılabilir olmak sosyal medyayı daha değerli kılar. Bunun önemini bilen markalar pazarlama faaliyetlerinde sosyal medyaya oldukça önem verir.

Günümüzde işletmeleri başarıya götüren en önemli faktör teknolojiye ayak uydurmaları ve değişimleri yakalayabilmeleridir. Sosyal medya kullanımları ile tüketiciye özel çalışmalar yapan markalar, tüketiciye hızlı ulaşmanın yanı sıra tüketicinin de markayla hızlıca ulaşmasını sağlar ve çift yönlü iletişimi yakalar.

Sosyal Medyanın Pazarlamaya Etkisi

Eski pazarlama yöntemlerine bakarsak, odak tüketici değil üründür. Markalar rekabetin az olmasından dolayı sadece kalite ve fiyatı önemsiyor, pazarlama iletişimini bu yönde ilerletiyordu. Teknolojinin gelişmesiyle beraber odak tüketici haline geldi. Markalar için tüketicinin ihtiyaç ve istekleri önemsenmeye başlandı ve artık tamamen tüketici odaklı çalışmalar yapılmakta. Rekabetin yoğun şekilde artmasıyla fark yaratma isteği, arz talep dengesi, satışın gerçekleşmesi gibi konularda stratejiler değişmek zorunda kaldı. Tek yönlü iletişim yerini çift yönlü iletişime bıraktı.  Sosyal medya tüketicileri, takip ettiğimiz, ihtiyaç ve isteklerini anladığımız en büyük mecra haline geldiği için pazarlama açısından en önemli unsur oldu. 

İlgili rehber : Sosyal Medya Yönetimi

sosyal medya ve pazarlama
sosyal medya ve pazarlama

Tüketici Davranışı ve Sosyal Medyadan Etkilenişi

Tüketiciler artık sosyal medya platformları vasıtasıyla istediği içeriğe, mal veya hizmete rahatlıkla ulaşıp rekabeti değerlendirebilirler. Kendilerine ait bu alanda sanal yaşamlarını sürdürürler ve herkes özel olduğunu hissetmek ister. Bundan dolayı sosyal paylaşım ağlarımız pazar olarak görülmektedir. Bu pazarda doğru strateji hedef ve planlamalar tüketiciyi markanıza çekecektir.

İstisnasız her kitlenin yaşam yeri haline gelen sosyal medya ağları, markalara uygun maliyet, hızlı erişim, geri bildirim, takip ve analiz gibi sayısız imkan sunar. Bizim gibi dijital pazarlama ajansları da bu verileri kullanır ve markaya doğru içgörüler sunar. Böylece pazar payınız yükselir ve marka imajınız güçlü bir zemine sahip olur.

sosyal medya ve pazarlama
sosyal medya ve pazarlama

Tüketici Gözünden Sosyal Medya 

Sosyal Medya ağları sadece bireylerin yaşamını etkilemekle kalmayıp aynı zamanda kurumların ve işletmelerin gelişimlerine yön vermiştir. Piyasadaki konumlandırmalarının belirleyicisi olmuştur. Tüketicinin bilgiyi her an sunması ve isteklerini dile getirebilmesinden dolayı kurumlar ve işletmeler rekabetin giderek arttığı bu dönemde çok dikkatli olmalı aynı zamanda tüketiciyi ön planda tutmalıdır. 

Tüketiciler sizi beğenip sevse de kitlenizin davranışlarına göre değişim göstermekle birlikte bazen takip etmeyebilirler. Bunların analizi doğru hedeflemeler yapmanız için bir fırsattır. Sosyal medyayı tüketici gözünden bakarak yönetmek işletmeye fayda sağlayan faktörlerdendir. Hedef kitlenizin sosyal medya davranışları takip edilmeli  ve buna göre içerikler üretilmelidir. İletişimden uzak, soğuk, formal bir görünüm bazen istenileni vermeyebilir.  Bu yüzden sürekli strateji ve analizlerin öneminden bahsediyor, kendimizi tüketiciye nasıl ifade etmemiz gerektiğini açıklamaya çalışıyoruz.