Tüketici Davranışı Nedir? Etkileyen Faktörler Nelerdir? Yazımızda sizler için bunları derledik.

Tüketici davranışları, şirketlerin kesinlikle üzerine durup düşünmeleri ve analizler yaparak öğrenmeleri gereken konulardan biridir. 

Tüketicilerin dikkat, ilgi, arzu ve satın alma sürecini iyi anlayabilmek, bunların beraberinde pazarlama ve satış stratejileri geliştirebilmek için önem arz etmektedir. Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen birçok sebep ve kriter bulunuyor. Bu yazımızda bu sebep ve kriterlerden bahsedeceğiz.

Tüketici Davranışı Nedir?

Tüketicilerin herhangi bir ürün ya da hizmeti alma sürecinde, ürün yada hizmeti satın almaya yönlendiren; ilgi, istek, arzu ve duyguların tamamının tüketiciye etki etmesi ve bütün bunların sonucunda tüketicinin ürünü alması sürecinin tamamıdır. Tüketicilerin sorunları, maddi durumları, sosyal ortamları ve duyguları bu sürece direkt olarak etki etmektedir. Her tüketici aynı olmadığı gibi her tüketicinin davranışları da aynı olmaz. Bu durum ürün ya da hizmetinize göre de değişkenlik gösterir.

Bu farklı davranışları genel olarak 5 başlık altında inceleyebiliriz.

Tüketici davranışı

Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler

Tüketici davranışı sürekli değişkenlik gösterebilir. Günümüzdeki etkenleri 5 başlık altında toplayabiliriz.

Demografik Özellikler

Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, maddi durum ve bulundukları çevre tüketicilerin davranışlarını şekillendirir. Bu unsurlar kendi içinde de değişkenlik gösterir. Örneğin 18-25 yaş grubunun ürün ya da hizmetten beklentisi 36-45 yaşındaki tüketicilerden farklı olur.

Sosyal Faktörler

Tüketici davranışları, bulundukları sosyal ortam ve çevreye göre de değişkenlik gösterebilir. Sahip oldukları sosyal statüler, aileleri, arkadaşları ve sosyal yaşantısı satın alma davranışlarını etkileyebilir. Belirli bir gruba ait olma ya da sosyal çevre tüketici davranışını fazlasıyla etkiler durumdadır.

Kişisel ve Psikolojik Faktörler

Tüketicilerin kişisel tutumları, ilgi alanları ve bakış açıları da ürün ya da hizmete giden satın alma yolunu etkiler.

Pazarlama Faktörü

Pazarlama faktörü tüketici davranışını etkileme ve değiştirme konusunda doğrudan etkiye sahiptir. Tüketicilerin istek ve algılarını pazarlama faktörleri değiştirebilir. Satın alma davranışını değiştirmek için pazarlama faktörleri en önemli etkendir.

Kültürel Faktörler

Dil, din, sosyal alan, yaşanılan yer, kültürel ögeler yine tüketici davranışını etkileyen faktörlerdendir. Ürün ya da hizmetinizin anlamı bu unsurlara göre çeşitli farklılıklar gösterecektir. Algılar ve duygular kültürel faktörlere göre değişkenlik gösterir.

Tüketici Davranışını Etkileyen Diğer Faktörler

Sosyal Kanıt

Online alışverişlerde bireyler diğer tüketicilerin fikir ve görüşlerine önem vermektedir. Ürün, hizmet ya da markayla alakalı yapılan yorum ve paylaşımlar satın alma davranışı için en önemli konulardan biridir.

Sosyal kanıt için çalışmalar yapmak ve kulaktan kulağa pazarlamayı artırmak online ticaret için etkili faktörlerdendir.

Satın Alma Öncesi Müşteri Desteği

Tüketicilerle sosyal medya ağları üzerinden anlık iletişime geçmeniz mümkün. Onların istek ve şikayetlerine cevap verebilmek ve markanın müşterilerine ilgisini göstermek yine satın alma davranışı için etkili unsurlardan biridir. Dolayısıyla iletişime geçmek istediğinde karşısında ilgili birini bulan tüketicinin algısı olumlu yönde değişir.

Farklı Kaynak Bilgileri

Tüketiciler satın alma davranışı göstermeden önce internette farklı kaynakları araştırır ve kendine en uygun markayı seçmeye çalışır. Bu araştırmayı yaparken markaların fiyat ve promosyonlarından farklı olarak, diğer müşterilerin yorumları, bilinirlik, markanın güvenilirliği ve satış desteği en önemli hususlardandır.  Kendini kanıtlamış bir markaya gösterilen ilgi ve satın alma davranışına yatkınlık daha yüksek olur.