Bu yazımızda sizler için marka elçisi nedir ve elçinin pazarlama faaliyetlerindeki rolünü ele aldık.

Günümüzde rekabetin yüksek olmasından dolayı pazarlamada yenilikler ortaya çıkmıştır. Marka elçisi de bunlardan biridir. Geri dönüşümü yüksek projelerden bazıları markalar tarafından değil, onlar adına iletişim için aracılık yapan marka elçileri sayesinde oluyor. Tüketiciler rekabet kargaşası içinde olan şirketlere karşı güvenin azalmasından dolayı pazarlama faaliyetlerine mesafeli davranabiliyor. 

Oluşan bu sorundan dolayı marka elçileriyle çalışmak verilmek istenen mesaja güven duygusunu artırır. Bazen projeye göre klasikleşmiş sıradan çalışmaların önüne geçebilmektedir. Bu çalışmaların düzgün yapılması durumunda projeler güçlü geri dönüşler sağlıyor ve satışta artış yakalıyor. 

Influencer pazarlama ve marka elçisi terimleri birbirlerine çok benziyor gibi gözükse de esasen aynı şey değildir. Marka elçisi çalışmaları daha uzun soluklu çalışmalardır. Influencer çalışmaları tek kampanya ya da tek proje için de olabilir. Bu nedenle influencerın markayla herhangi bir bağı olması gerekmez. Bundan dolayı influencer ile marka elçisi birbirinden ayrılır. Marka elçisi uzun vadeli çalışarak markayla arasında bir bağ kurar ve iş birliği içerisinde olur. 

Influencer pazarlaması için ilgili rehber: Influencer Pazarlaması

marka elçisi nedir

 

Marka Elçisi Nedir?

Bir markanın ürün ya da hizmetinin uzun süreli tanıtımını yapan, kullanmaktan oluşan memnuniyetini sergileyen, verilecek mesajı marka yerine kendisi veren tanınmış ve hali hazırda sevilen kişilerdir.

Bazı marka elçileri sosyal medya mecralarında güçlü bir etkiye sahip olduğu için seçilirken, bazıları da markaya uygun içerik ya da karakter sergilediği için seçilir. Marka ve tüketiciler arasında köprüler kurarlar. Bundan dolayı yüksek rekabet bulunan ortamlarda marka kendini daha güvenilir şekilde ifade edebilir. Geleneksel mecralardan ayrı olarak, dijital mecralarda kullanılan marka elçileri tüketicilerin düşüncelerinin geri bildirimini yapar. Bu sayede marka müşterilerinin istek, şikayet ve önerilerini öğrenmiş olur. Marka elçileri aynı zamanda markaya genelde tutkun olurlar ve gerçekten o markayı severler. Bu da gereken samimiyetin ve güvenin sağlanması için önemli detaylardandır.

Marka Elçisi  Neden Önemlidir?

Marka İmajını Güçlendirir

Markayı gerçekten sevdikleri için markayı her platformda taşır ve savunur. Markanın yaşayacağı herhangi bir sorunda gerekirse kriz yönetimi yapabilirler. Markanın yanında yer alırlar. Kendi yaşadıkları olumlu düşünceleri müşterilere aktarırlar.

Markayı İnsanileştirir

Markaların genel olarak kurumsallaştıkça tüketicilerin gözünde insani değerlerini kaybettiği düşünülüyor. Bu nedenle daha az samimiyet yakalandığı söylenir. Doğal iletişim kanallarının kapanması ve ciddiyet içeren dil kullanılması yönelmek müşterilerle aradaki iletişim kopukluğuna sebep olabiliyor. Bundan dolayı marka elçisi aradaki bağı güçlendirir ve daha insani algılanmasını sağlar.

Kulaktan Kulağa Pazarlamada Etkilidir

Marka elçisi, kitlelere seslenip tavsiyelerde bulunduğu için bu durum müşteriler arasında da konuşulur. Markanın içeriğini doğrudan paylaşmak yerine başkasından görüp paylaşmak daha rahat hissettirecektir. Bu durumdan dolayı kulaktan kulağa aktarma (dijital için konuşursak içeriği birbirine gönderme de denilebilir) daha kolay şekilde gerçekleşebilir.

Özel Deneyim Sunar

Elçiler anlaştığı markanın ürün ya da hizmetini farklı alanlarda farklı şekilde gösterebilir. Zaten kendi de özel hayatında kullandığı için tüketicilere deneyimi özelleştirmiş şekilde sunar. Bu durum da müşteriler açısından ürün ya da hizmete olan ilgiyi artırabilir.

Marka Elçisi Sadakati Artırır

Marka elçileri kendi sevenlerini ve takipçilerini kolayca etkileyecektir. Bundan dolayı size yeni müşteriler kazandırmasının yanında sadakat seviyesi yüksek müşteriler de kazandırır. Elçiniz markayı nasıl koruyor ve tanıtıyorsa, elçinin takipçileri ya da sevenleri de elçiye duydukları bağdan dolayı markanızla da bir bağ kurar.