İçgörü nedir ve nasıl bulunur? Bu konuları derlediğimiz yazımızda aklınızdaki soruların cevaplarını bulacaksınız.

Pazarlamada içgörü (insight), tüketicilerin davranışları, his ve duyguları çerçevesinde daha önce keşfedilmemiş neden-sonuç ilişkisine bağlı olan eğilimlerdir. Bu içgörüler, tüketicilerin duygu ve davranışlarının altında yatan gerçekliklerdir. 

İçgörüler genellikle gözden kaçırılan fakat aslında hep göz önünde olan, dile getirilmemiş insan gerçeklikleri olarak tanımlanır. “Ne?” sorusundan çok “Neden?” sorusuna cevap verirler.

“Bir birey ne hisseder?” sorusu yerine “Neden öyle hisseder?”, “Ne düşünür?” sorusu yerine “Neden öyle düşünür?” gibi neden sonuç ilişkisine yönelmek daha faydalı olacaktır.

İçgörüler farklı kaynak ve çalışmalarla elde edilebilir. Bunlar; Kantitatif araştırmalar, focus grup çalışmaları, tweetler,  etnografik çalışmalar, sosyal dinleme, sözlük yazıları, kişisel gözlem, haberler, trendler, sokak röportajları vb…

Güçlü bir içgörü müşteriye “Evet, gerçekten öyle!”, “İşte beni anlatıyor!”  dedirtebilmelidir. 

içgörü nasıl bulunur

 

İçgörü Neden Önemlidir?

MARKAYI SIRADANLIKTAN UZAKLAŞTIRIR.

Reklamcılık için içgörü oldukça önemli bir konudur. Çünkü ürün ya da hizmetlerin bir çoğu birbirine benzer. Bundan dolayı bir markayı diğerlerine tercih edip etkileşime geçmek ve satın alma davranışını gerçekleştirme konusunda harekete geçmek markanın sağladığı faydadan ötedir.

ÖNE ÇIKARIR

Doğru içgörülere dayanan pazarlama çalışmaları ve reklamlar, markanın müşterilerini anladığını ve nelere ihtiyaçları duyduğunun farkında olduğunu gösterir. Böylece markayı rakiplerine göre öne çıkarmış olur ve müşterilerle yakınlaşma olasılığı diğer markalara göre artar. Bu durum pazarda rakiplerinizden ayrışmanız için uygulanan en iyi yöntemlerdendir.

Verimliliği Artırır

İyi bir içgörü doğru kurulacak  stratejilerin temelini atar. Bundan dolayı iyi bir pazarlama stratejisi çoğu zaman doğru içgörülere dayanır. Bu durum da yapılacak reklam ya da pazarlama çalışmalarında verimi artırır ve geri dönüş performansını yükseltir. Dolayısıyla güçlü çalışmalar üretir ve bütçenizi optimum seviyede kullanmış olursunuz. 

Bağ Kurar

Doğru işlenen bir içgörü çalışması, müşterilere önem verdiğini ve onları anladığını gösterebildiği için potansiyel müşteriler ile bağ kurmak kolaylaşır ve onları bu sayede kendine çekebilmenize imkan yaratır. Bu durum tüketici ilgisinin ürün ya da hizmetinize yönelmesi demektir.

 

İçgörü Nasıl Bulunur?

Reklamlarda ve pazarlama çalışmalarında kullanmak üzere içgörü bulmak için öncelikle hedef kitle belirlenmeli. Genellikle bu içgörülerin temelinde bir sorun yatar. Gerçek bir soruna değinen içgörüler çok değerlidir.  İçgörüler yenilikçi ve yeni sorunlara değinmiş olursa, bu hızlı değişen dünyada daha etkili olur.

İçgörüyü bulmak için derinlere bakmalıyız. “Kadınlar alışverişi sever” demek yerine neden alışverişi sevdiklerine bakmalıyız. Buradan bir çıkarım yapmak ve içgörü çıkarabilmek daha etkili olur. Bu içgörüler hedef kitlemize göre fazlasıyla farklılıklar gösterecektir. İç görüleri etkileyen faktörler kişinin bulunduğu konum, gelir düzeyi, eğitimi, medeni durumu gibi farklı konularda olabilir.  Kantitatif araştırmalar, focus grup çalışmaları, tweetler,  etnografik çalışmalar, sosyal dinleme, sözlük yazıları, kişisel gözlem, haberler, trendler, sokak röportajları gibi konu başlıklarını incelemek, araştırmak ve uygulama içgörü konusunda size çok yardımcı olacaktır. İçgörünüz bazen bir focus grup çalışmasından bazen de bir tweetden çıkabilir. Aslında içgörü sanılan pek çok durum da içgörü değildir.. Dolayısıyla bu aldatıcı olabilir. Olay net bir gerçeğin nedenine  inmekten geçer. Müşterilerinize bu gerçekliklerle projeler ürettiğiniz zaman ürün ya da hizmetinizin reklam ve pazarlama çalışmaları çok daha faydalı olur. Marka performansına direkt olarak katkıda bulunur.